Laboratorium

Tinglev Dyrehospital Stordyr har haft eget laboratorium i flere år. I starten blev det især anvendt til dyrkning af mælkeprøver. Når en ko behandles for yverbetændelse udtages en mælkeprøve som dyrkes bakteriologisk.

Dette gøres for at undgå unødig lidelse hos koen, for at sikre fødevaresikkerheden og for at minimere landmandens tab i forbindelse med koens sygdom.

Bakteriologisk undersøgelse

 

For at sikre kvaliteten af mælkeprøveaflæsningen, deltager hospitaletpersonalet hvert år i en såkaldt RING-test. Hospitalet får tilsendt et antal mælkeprøver som er dyrket på et større laboratorie. Hospitalets aflæsningsresultater sammenholdes herefter med "facitlisten" fra det store laboratorie.

På hospitalets laboratorie undersøges endvidere mange gødningsprøver fra produktionsdyr.

Dels i forbindelse med sygdom men også for rutinemæssigt at holde øje med indvoldsparasitter (parasitologisk undersøgelse). Herved sikres at husdyrene behandles i fornødent omfang.

 

 


TINGLEV DYREHOSPITAL
Håndværkersvinget 20
6360 Tinglev

Tlf: 74 64 40 52
Fax: 74 64 40 64
TINGLEV DYREHOSPITAL STORDYR
Håndværkersvinget 20
DK-6360 Tinglev
Tlf: 74 64 40 52
Fax. 74 64 40 64
CVR.: DK 38 66 70 17
© 2018 by TINGLEV DYREHOSPITAL STORDYR.
All rights reserved
Programmeret og hosted af nordicweb

Programmeret og hosted af nordicweb